บทความ-ยาทำแท้ง ยาขับเลือด ยาสอด ไซโตเทค ไซโตลอค cytotec cytolog ยุติการตั้งครรภ์ด้วยยา อย่างปลอดภัย

บทความ


บทความ

ยาสอด ยาขับเลือด ยาทำแท้ง ยาเหน็บ ยุติการตั้งครรภ์ด้วยยา

Cytotec

Cytotec หรือ Misoprostol ในการยุติการตั้งครรภ์เป็นทางเลือกที่ได้รับความนิยมในหมู่ผู้ที่ต้องการยุติการตั้งครรภ์ด้วยยา

อ่านเพิ่มเติม
Cytolog

ytolog เป็นชื่อการค้าของยาที่มีส่วนประกอบคือ Misoprostol ซึ่งเป็นยาที่ใช้ในการทำแท้งของครรภ์ ยา Cytolog มักถูกใช้เป็นวิธีการแท้งที่ปลอดภัย

อ่านเพิ่มเติม
Ru486

RU-486 เป็นยาที่ใช้ในกระบวนการทำแท้งเชื้อได้ โดยส่วนใหญ่มีส่วนประกอบหลักคือ mifepristone ซึ่งเป็นสารประกอบที่ทำให้มีการยับยั้งฮอร์โมนเพศหญิง (progesterone)

อ่านเพิ่มเติม
แท้งสมบูรณ์

การแท้งสมบูรณ์หมายถึงกระบวนการยุติการตั้งครรภ์ที่สำเร็จและเสร็จสมบูรณ์ที่สุด

อ่านเพิ่มเติม
แท้งไม่สมบูรณ์

การแท้งไม่สมบูรณ์หมายถึงกระบวนการยุติการตั้งครรภ์ที่ไม่สมบูรณ์หรือไม่สมบูรณ์ตามที่คาดหวัง อาจเกิดเนื่องจากยาสอดทำแท้งไม่ได้ทำให้ตั้งครรภ์หยุดไปถึงจุดสิ้นสุด หรือยังมีเซลล์ที่เกี่ยวข้องกับการตั้งครรภ์อยู่ในร่างกาย

อ่านเพิ่มเติม
การยุติการตั้งครรภ์ด้วยยา

ทำแท้งเจตนา โดยประกอบด้วยสองยา คือ Mifepristone (มิเฟพริสโตน) และ Misoprostol (มิโซโพรสโตล)

อ่านเพิ่มเติม