ท้องไม่พร้อม ปรึกษาใครได้บ้าง-ยาทำแท้ง ยาขับเลือด ยาสอด ไซโตเทค ไซโตลอค cytotec cytolog ยุติการตั้งครรภ์ด้วยยา อย่างปลอดภัย

ท้องไม่พร้อม ปรึกษาใครได้บ้าง


ท้องไม่พร้อม ปรึกษาใครได้บ้าง

กรณีท้องไม่พร้อม เราควรปรึกษาใครได้บ้าง

ในกรณีที่คุณต้องการปรึกษาเรื่องท้องไม่พร้อมหรือคำนึงถึงการทำแท้ง คุณสามารถปรึกษากับผู้ให้บริการด้านสุขภาพต่อไปนี้:

 • แพทย์: การปรึกษากับแพทย์เป็นทางเลือกที่ดีที่สุด เพราะพวกเขาเป็นผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์ในเรื่องทางการแพทย์ แพทย์สามารถให้คำแนะนำเกี่ยวกับสุขภาพเฉพาะของคุณ และอธิบายตัวเลือกทางการแพทย์ที่เป็นไปได้
 • พยาบาล: พยาบาลเป็นที่ปรึกษาที่ดีเมื่อต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการดูแลตนเองและตัวเลือกทางการแพทย์ พวกเขาสามารถให้ข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการและสนับสนุนที่เกี่ยวข้องกับการทำแท้ง
 • ผู้ให้บริการด้านการวางแผนครอบครัว: ผู้ให้บริการด้านการวางแผนครอบครัวเป็นที่ปรึกษาที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องของการแท้งและการวางแผนความรับผิดชอบทางเพศ พวกเขาสามารถให้คำแนะนำเกี่ยวกับตัวเลือกและการวางแผนครอบครัว
 • องค์กรที่ให้คำปรึกษาและสนับสนุน: มีองค์กรที่ให้คำปรึกษาและสนับสนุนเช่นศูนย์แนะแนวทางทางเพศและสุขภาพเพื่อผู้หญิง (Sexual and Reproductive Health Centers) ที่คุณสามารถได้รับข้อมูลและคำปรึกษาเกี่ยวกับเรื่องท้องไม่พร้อมและการแท้ง
 • สำหรับการค้นหาแหล่งช่วยเหลือเพิ่มเติม คุณสามารถติดต่อศูนย์บริการสายด่วนทางด้านสุขภาพ (Sexual and Reproductive Health Hotlines) หรือองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรที่ให้คำปรึกษาและสนับสนุนในเรื่องเชิงพฤติกรรมด้านสุขภาพเพื่อผู้หญิงได้

  รับประกันตัวยา
  ผู้เชี่ยวชาญ
  24/7 เปิดบริการ
  ราคาที่เหมาะสม