Cytotec ยาสอด-ยาทำแท้ง ยาขับเลือด ยาสอด ไซโตเทค ไซโตลอค cytotec cytolog ยุติการตั้งครรภ์ด้วยยา อย่างปลอดภัย

Cytotec ไซโตเทค


CYTOTEC

Cytotec หรือ Misoprostol ในการยุติการตั้งครรภ์เป็นทางเลือกที่ได้รับความนิยมในหมู่ผู้ที่ต้องการยุติการตั้งครรภ์ด้วยยา

Cytotec เป็นชื่อการค้าของยาที่มีชื่อสามัญว่า Misoprostol ซึ่งถูกใช้เป็นยาใช้ทางทางเดินเยี่ยมได้ในการทำแทนหรือช่วยลำไส้มดลูกเสริมตัว ยา Cytotec หรือ Misoprostol นี้เป็นยาที่ผลิตโดยบริษัทแพฟเซิลโกสเมดิกอัพ เฮลธ์แคร์ฟาร์มาซูติคอลออล ซึ่งเป็นบริษัทยาที่ผลิตยาทั่วโลก ยา Cytotec ได้รับการอนุญาตให้ใช้ในเชิงพาณิชย์โดยองค์กรอาวุธและยาแห่งสหรัฐอเมริกา (FDA) สำหรับการใช้ในการป้องกันและรักษากรดไหลย้อน แต่ยังมีการใช้ยานี้ทางออกมากกว่านั้น อย่างไรก็ตาม การใช้ยา Cytotec หรือ Misoprostol ในการยุติการตั้งครรภ์เป็นทางเลือกที่ได้รับความนิยมในหมู่ผู้ที่ต้องการยุติการตั้งครรภ์ ซึ่งการใช้ยา Cytotec หรือ Misoprostol ในการยุติการตั้งครรภ์จะต้องได้รับคำแนะนำและติดตามจากแพทย์หรือผู้เชียวชาญเป็นอย่างมากเพื่อความปลอดภัยและเพื่อป้องกันการก่อให้เกิดภาวะแทรกซ้อนร้ายแรงได้เสมอ

รับประกันตัวยา
ผู้เชี่ยวชาญ
24/7 เปิดบริการ
ราคาที่เหมาะสม