อายุครรภ์ 4-5 เดือน-ยาทำแท้ง ยาขับเลือด ยาสอด ไซโตเทค ไซโตลอค cytotec cytolog ยุติการตั้งครรภ์ด้วยยา อย่างปลอดภัย

อายุครรภ์ 4-5 เดือน


Our Product

ยาทำแท้ง ยาขับเลือด ยาสอด ยาเหน็บ ยาขับประจำเดือน cytotec cytolog ru486 ยุติการตั้งครรภ์ด้วยยา

RU486
Mifepristone

ใช้คู่กับ cytotec หรือ cytolog

ส่วนลด

ประกัน

ฟรี จัดส่ง

LINE
CYTOTEC
Misoprostol

ru486 1 + cytotec 5

ส่วนลด

ประกัน

ฟรี จัดส่ง

LINE
CYTOLOG
Misoprostol

ru486 1 + cytolog 10

ส่วนลด

ประกัน

ฟรี จัดส่ง

LINE