อายุครรภ์ 0-2 เดือน-ยาทำแท้ง ยาขับเลือด ยาสอด ไซโตเทค ไซโตลอค cytotec cytolog ยุติการตั้งครรภ์ด้วยยา อย่างปลอดภัย

อายุครรภ์ 0-2 เดือน


Our Product

ยาทำแท้ง ยาขับเลือด ยาสอด ยาเหน็บ ยาขับประจำเดือน cytotec cytolog ru486 ยุติการตั้งครรภ์ด้วยยา

RU486
Mifepristone

ru486 3 + cytotec 3

ส่วนลด

ประกัน

ฟรี จัดส่ง

LINE
CYTOTEC
Misoprostol

ru486 1 + cytotec 2

ส่วนลด

ประกัน

ฟรี จัดส่ง

LINE
CYTOLOG
Misoprostol

ru486 1 + cytolog 4

ส่วนลด

ประกัน

ฟรี จัดส่ง

LINE